Stałe urządzenia gaśnicze

Dobierane i projektowane indywidualnie uwzględniając istniejące zagrożenia. Dzięki zastosowanej technologii uzyskujemy ogromną skuteczność przy minimalnym zużyciu wody.

Wózki mgłowo-pianowe

Mobilne wózki gaśnicze mgłowo - CAFS-owe zapewniające ogromną skuteczność gaśniczą w miejscach z ograniczoną przestrzenią i niezbędna mobilnością. W pełni niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania.